poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Technologie \ Wymiana wy?wietlacza w telefonie Sony Xperia
Wymiana wy?wietlacza w telefonie Sony Xperia Email
środa, 11 października 2017 16:47

Pasjonaci telefonów komórkowych marki Sony z pewno?ci? zauwa?aj? jedna przypad?o??. Telefony tej marki s? szybkie, czytelne, kompatybilne ale niestety delikatne.  Niekiedy upadek telefonu Sony na dywan lub parkiet z niewielkiej wysoko?ci ko?czy si? zbit? szybk?.

 Zbita szybka w telefonie- jak j? naprawi? ?

Czy w takich sytuacjach powinni?my reklamowa? telefon u producenta lub sprzedawcy? Oczywi?cie mo?emy spróbowa?, ale pami?tajmy, ?e ka?de p?kniecie lub ?lad na telefonie mo?e by? potraktowane jako uszkodzenie mechaniczne.  Zdarza?y si? oczywi?cie przypadki samop?kaj?cych szybek w Sony Z2 Z3 i Z3 compact najcz??ciej podczas ?adowania baterii.

Jak w takim wypadku powinni?my uchroni? nasz telefon, a je?eli ju? szybka p?knie, naprawi? j??

Z pewno?ci? ka?dy telefon zabezpieczamy popularnymi akcesoriami ochronnymi, takimi jak pokrowce lub etui. Bardzo cz?sto amortyzuj? one upadek i chroni? telefon. Drugim dobrym rozwi?zaniem jest szk?o hartowane na nasz? szybk?  - warstw? dotykow? telefonu.

To przezroczysta szyba z warstwa niewidzialnego kleju, który ??czy si? z szybk? telefonu i zabezpiecza j? przed rysami i uderzeniami.   Nie przeszkadza ona ca?kowicie w u?ytkowaniu telefonu, a dodatkowo w przypadku upadku telefonu, odbiera energi? uderzenia na siebie i p?ka. Jest twarda  ale i krucha. Dodam, ?e powinni?my szuka? szk?a z oznaczeniem 9H.

 Odzyskiwanie danych z telefonu Sony.

Je?li mamy problem ze zbit? szybk? w telefonie marki Sony – co wtedy zrobi?? Wa?ne s? zapewne nasze dane, czyli kontakty, zdj?cia i wideo.  Je?eli dotyk w naszym telefonie po upadku nie dzia?a, mo?emy wykorzysta? sprytne rozwi?zanie jakie umo?liwi? producent, a mianowicie  myszka komputerowa.

Wystarczy podpi?? za pomoc? ma?ej przej?ciówki myszk? do portu usb i zgra? nasze dane na komputer przy pomocy programu Sony PC Companion.

Nast?pnym dobrym krokiem b?dzie skorzystanie z pomocy specjalistów czyli serwisantów telefonów komórkowych. Dobry serwis to taki, który ma do?wiadczenie z dan? mark?. Warto wiec przed wyborem sprawdzi? jego kwalifikacje i opinie u?ytkowników.

Czy w przypadku zbitej szybki w Sony mo?na samemu j? wymieni??  Oczywi?cie mo?na spróbowa?, je?eli mamy zdolno?ci manualne i techniczne.  Potrzeba s? jednak odpowiednie cz??ci i wy?wietlacz z szybk?. Niestety w telefonach marki Sony wymiana samej szybki mo?liwa jest tylko w starszych modelach np. Sony M2 Aqua, Sony E4,  Inne modele wymagaj? zastosowania kompletów czyli gotowych modu?ów – wy?wietlacza z szybk?.

Po zakupie cz??ci cz?sto okazuje si? jednak, ?e z pozoru ?atwe rzeczy do naprawy mog? okaza? si? trudniejsze ni? my?leli?my.  Warto wiec skorzysta? z pomocy do?wiadczonych serwisów telefonów komórkowych.

Je?eli serwis wykorzysta oryginalne cz??ci nie powinni?my zauwa?y? ró?nicy po naprawie takiej zbitej szybki.

 red  Sebastian Sokó?

Magic Phone Serwis i Sklep GSM

Warszawa, ul Tu?ycka 2

  


 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.