poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Polecamy \ Idealny prezent na Dzie? Matki - Vivabox
Idealny prezent na Dzie? Matki - Vivabox Email
niedziela, 22 maja 2011 18:27

Dzie? Matki jest jednym z najbardziej popularnych ?wi?t na ?wiecie, nie wyobra?amy sobie tego wyj?tkowego dnia bez czu?ych ?ycze?, pi?knych kwiatów i wyj?tkowych upominków. Jak sprawi?, aby Dzie? Matki by? niezapomniany? Marka Vivabox i portal Chce.to uchylaj? r?bka tajemnicy i podpowiadaj?, o jakich prezentach marz? mamy.


Troskliwe, czu?e, kochaj?ce… Nasze mamy zas?uguj? na wyj?tkowe traktowanie ka?dego dnia, ale jeden raz w roku – w Dzie? Matki, mo?emy podzi?kowa? im za mi?o?? w szczególny sposób. Z my?l? o takich w?a?nie wyj?tkowych ?wi?tach portal Chce.to umo?liwia internautom tworzenie list wymarzonych prezentów i podsuwa pomys?y na podarunki dla bliskich. Jednym z takich oryginalnych prezentów, rekomendowanych przez portal, s? oryginalne zestawy Vivabox. Z okazji Dnia Matki marka Vivabox i portal Chce.to podpowiadaj?, jak uszcz??liwi? ukochan? mam?, prezentuj?c wyniki unikalnej ankiety dotycz?cej ?wiata kobiecych prezentów.

O czym marz? mamy?
Kiedy my?limy o idealnym prezencie dla mamy najcz??ciej przychodzi nam do g?owy podarunek, który b?dzie z jednej strony praktyczny, z drugiej za? bardzo osobisty. Taki prezent kryje w sobie niespodziank?, która pobudza wyobra?ni?, a po odpakowaniu sprawia, ?e na ustach pojawia si? u?miech. Jak znale?? taki podarunek? Sprawa nie jest tak skomplikowana, jak si? wydaje. Z okazji swojego ?wi?ta mamy ciesz? si? ze wszystkich mi?ych gestów, je?li tylko s? przygotowane specjalnie z my?l? o nich. Wyniki grudniowej ankiety portalu Chce.to i marki Vivabox, dotycz?cej preferencji prezentowych pokazuj?, ?e w roli prezentów mamy najbardziej chcia?yby otrzyma? ksi??ki, muzyk? lub film. Taki wariant wybra?o 21% respondentek. 19% chcia?oby otrzyma? sprz?t elektroniczny, komputerowy lub fotograficzny, a 17% wola?oby typowo damski podarunek – kosmetyki lub perfumy. Na kolejnych miejscach w?ród wymarzonych prezentów znalaz?y si? ubrania lub bi?uteria, które chcia?oby otrzyma? 12% badanych oraz pieni?dze, które wybra?oby 10% mam. Praktyczny prezent, czyli rzeczy do domu lub kuchni, to idealny podarunek tylko dla 8% badanych.

Wymarzony prezent to oczywi?cie najwa?niejsze zagadnienie ankiety, jednak rytua? obdarowywania, tworzy nie tylko sam podarunek, ale te? wiele drobnych elementów, które czyni? go wyj?tkowym.
Co jeszcze sprawia, ?e prezent d?ugo pozostaje w pami?ci? Oczywi?cie opakowanie! Wszystkie osoby bior?ce udzia? w badaniu stwierdzi?y, ?e prezent powinien by? elegancki – 45% za takie opakowanie uwa?a pude?ko, 39% papier ozdobny, a 16% torebk?. Na pytanie, czy lepiej dosta? jeden du?y, czy kilka ma?ych prezentów 70% Pa? odpowiedzia?a, ?e zdecydowanie woli kilka prezentów, poniewa? rado?? trwa wtedy d?u?ej.

Vivabox – prezent, który spe?nia wszystkie oczekiwania!
Wed?ug bada? kobiecych preferencji prezentowych idealny upominek powinien by? ciekawy, dobrany indywidualnie oraz ?adnie zapakowany. Dobrze tak?e, je?li b?dzie oryginalny i modny, s?owem… wybieranie prezentów nie jest zadaniem prostym. Dlatego marka Vivabox przychodzi z pomoc? wszystkim poszukiwaczom prezentu z okazji Dnia Matki i oddaje w ich r?ce zestawy Vivabox, czyli niespodziank?, która spe?ni wszystkie oczekiwania!


Mamy z jednej strony dobrze znaj? swój gust, z drugiej za? lubi? dostawa? kilka podarunków, aby rado?? trwa?a d?u?ej. Chwile relaksu i odpr??enia to znakomity pomys? na udany prezent. Podaruj Vivabox Relaks & SPA, a mama wymieni za??czony Certyfikat na wymarzony zabieg SAP w jednym z kilkudziesi?ciu salonów w ca?ej Polsce. W?ród zestawów znajdziesz tak?e Zaproszenie na wyj?tkowy wieczór w Restauracji, czyli Vivabox Kolacja dla Dwojga. Oferta prezentów Vivabox to wiele ciekawych podarunków – wybierz ten, który sprawi najwi?cej rado?ci!

Udany prezent to tak?e eleganckie opakowanie, które sprawia wra?enie luksusu i buduje nastrój. Stylowe czarne pude?ko zestawów Vivabox i satynowe wyko?czenie wn?trza na pewno zaurocz? ka?d? mam?.

Mo?liwo?? szybkiego zamówienia prezentu pozwala oszcz?dzi? cenny czas i idealnie sprawdzi si?, gdy do Dnia Matki zostanie zaledwie kilka dni. Zestawy Vivabox dost?pne s? na stronie www.vivabox.pl, w salonach Empik, sklepach Toys4Boys.pl, popularnych portalach z upominkami i perfumeriach SEPHORA!

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.