poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?ówna \ Moda i styl \ Bardzo osobisty prezent
Bardzo osobisty prezent Email
wtorek, 06 grudnia 2011 16:48
?wi?ta tu? tu? i jak co roku zastanawiamy si? nad prezentami. Kosmetyki – ju? by?y. Bi?uteria – tak?e.  Zastanawiasz si? co kupi? swojej wybrance, albo – co podpowiedzie? partnerowi, aby podarowa? tobie? Kobiecy prezent, bardzo osobisty, z którego b?dziesz korzysta? przez d?ugie lata.. Co to takiego?
Pearly – twój osobisty komputer cyklu, to doskona?y pomys? na prezent. Trudno o bardziej indywidualny podarunek, który b?dzie s?u?y? przez wiele lat... jednocze?nie obojgu partnerom. Pearly, tak jak pozosta?e monitory cyklu (Lady-Comp i Baby-Comp) wyznacza dni p?odne i niep?odne swojej u?ytkowniczki oraz wskazuje owulacj?. Wszystko to jest mo?liwe dzi?ki wbudowanej bazie miliona cykli kobiet oraz precyzyjnej niemieckiej technologii. Dzi?ki codziennym pomiarom temperatury pod j?zykiem, komputer analizuje dzie? cyklu w jakim znajduje si? kobieta. Sam pomiar zajmuje jedynie 30-40 sekund i.. to wszystko co musi zrobi? kobieta! Nast?pnie komputer cyklu wy?wietla czerwon?, zielon?, b?d? ?ó?t? lampk? – czerwona oznacza dni p?odne, ?ó?ta – zwykle wy?wietla si? na pocz?tku stosowania, gdy komputer „uczy si?” cyklu swojej u?ytkowniczki, zielona lampka za? oznacza dni niep?odne – czyli czas kiedy bezpiecznie mo?esz kocha? si? ze swoim partnerem bez zabezpiecze? i bez ryzyka ci??y.

Dopasowany do stylu ?ycia
Co wa?ne – nieregularne miesi?czki, czy „wyjazdowy” styl ?ycia nie jest przeciwskazaniem do stosowania komputera cyklu, zatem jest to bardzo uniwersalna antykoncepcja, niemal dla ka?dej kobiety. Skuteczno?? komputerów cyklu jest potwierdzona badaniami klinicznymi i wynosi 99,36% jest wi?c porównywalna ze skuteczno?ci? antykoncepcji hormonalnej, ale nie powoduje ?adnych skutków ubocznych!

Przyst?pna cena
Pearly ma najbardziej przyst?pn? cen? ze wszystkich komputerów cyklu – 1199z?. Dla jednych mo?e to by? zbyt du?y wydatek, jednak?e – istnieje mo?liwo?? zakupienia komputera cyklu na raty. Pomy?l, ?e inwestujesz w swoje zdrowie (komputery cyklu to urz?dzenia medyczne!), w bezpieczn? antykoncepcj? i przyjemno?? p?yn?c? z udanego seksu ze swoim partnerem bez my?li o niechcianej ci??y, oraz bez skutków ubocznych innych metod antykoncepcji. Jest to inwestycja na d?ugie lata!


Cechy komputera cyklu Pearly
- to najmniejszy (7x10 cm) i najl?ejszy komputer cyklu (52 g) dok?adnie wyznaczaj?cy dni p?odne i niep?odne oraz owulacj? posiada wbudowan? bateri?, zatem nie wymaga ?adowania komputera co miesi?c jak Lady-Comp czy Baby-Comp. ?ywotno?? baterii Pearly to oko?o 2-3 lata. Po tym czasie wystarczy wymieni? bateri? na now? (cena 30z?) i dalej cieszy? si? swoim Pearly!
- Pearly posiada niepod?wietlany wy?wietlacz LCD
- Pomiaru mo?esz dokonywa? w limicie 6 godzinnym – oznacza to, ?e nawet je?eli wstajesz w nocy do dziecka, albo do toalety – mo?esz spokojnie korzysta? z Pearly
- Sensor dzia?a z dok?adno?ci? do 0,01 °C , nie martw si? je?eli z?apiesz przezi?bienia, Pearly odczyta gor?czk? jako anomali? i nie b?dzie jej bra? pod uwag? przy prognozie p?odno?ci
- Pearly zapami?tuje wszystkie pomiary. Gdy b?dziesz chcia?a zobaczy? jak wygl?da twój cykl na wykresie – wystarczy wys?a? komputer do dystrybutora – otrzymasz wydruk wszystkich swoich pomiarów.
- Pearly posiada budzik – aby? nie „przegapi?a” pomiaru
- Pearly prognozuje p?odno?? na kolejne 6 dni

Wi?cej informacji o komputerach cyklu na stronie Ladycomp.pl.
 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Które auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonów Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 

 

 


Strona g?ówna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.