poniedziałek, 16 lipca 2018r.

news menu leftnews menu right
Strona g?wna \ Lifestyle \ Jak facet ma ubra? sie na randk? ?
Jak facet ma ubra? sie na randk? ? Email
niedziela, 10 kwietnia 2011 21:29

Do tej pory w wielu ?rodowiskach pokutuje stwierdzenie, ?e tylko kobiety dbaj? o swj wizerunek zewn?trzny. Prawd? jest jednak, ?e rwnie? m??czy?ni chc? si? dobrze pod tym wzgl?dem prezentowa?, szczeglnie podczas randek. Warto zastanowi? si? czym m??czyzna mo?e wyr?ni? si? podczas spotkania, by kobieta odebra?a go jako osob? dobrze wygl?daj?c? i wart? kolejnych spotka?.

Kluczowe na pierwszej randce jest wywarcie pozytywnego wra?enia. Dotyczy to w rwnym stopniu zachowania i wygl?du. Warto pami?ta?, ?e w tym co mamy na sobie tkwi wiele informacji o nas samych. Ubir mo?e okre?la? nie tylko stanowisko, ale rwnie? poczucie humoru a nawet styl ?ycia drugiej osoby. W kwestii garderoby wa?na jest harmonia. Kolory dobrze dopasowane  do typu urody oraz casualowy, swobodny wygl?d zwykle pozytywnie wp?ywaj? na obraz m??czyzny. Najbezpieczniejsze s? proste zestawienia, np. dobrze dobrana do sylwetki koszula w kolorze b??kitu, szaro?ci, lub granatu zestawiona z granatowymi lub niebieskimi d?insami o prostym kroju. Do tego odpowiednie buty w stylu elegancko sportowym i zegarek napewno stworz? zgran? ca?o??. Koszul? mo?na tak?e po??czy? ze sportow? marynark?, a pod ni? za?o?y? dobrej jako?ci T-shirt. Wymienione propozycje b?d? odpowiednie zarwno na damsko-m?skie spotkanie w pubie, restauracji, klubie czy kinie. Najwa?niejsze, by ca?y strj dobrze si? komponowa? nie tylko z sylwetk?, ale rwnie? z charakterem i pozycj? spo?eczn? danej osoby.

Wa?ne by wystrzega? si? powa?nych b??dw modowych. Przede wszystkim m??czyzna powinien unika? ekstrawagancji i zbytniej elegancji. W jednym i drugim przypadku taki stan rzeczy mo?e onie?mieli? kobiet?. Sztuczna elegancja i wygl?d jak z pokazu mody, mog? tworzy? du?y dystans i prezentowa? m??czyzn? jako zadufanego w sobie. Panowie powinni unika? ubierania si? w jednym, bardzo charakterystycznym stylu. Wszelka przesada mo?e bowiem nara?a? ich na ?mieszno??. W sytuacji gdy randka ma charakter niestandardowy, np. jest to wycieczka rowerowa lub spacer po lesie, panowie powinni bardziej swobodnie podej?? do kwestii ubioru. W takim wypadku strj mo?e mie? charakter sportowy i mniej oficjalny.
M??czy?ni na co dzie? stawiaj? g?wnie na wygod?. W tak wyj?tkowej i od?wi?tnej sytuacji jak? jest randka, pewne elementy stroju mog? by? zatem kwesti? sporn? tak jak np. zestawienie marynarki z jeansami. Za?o?enie marynarki do jeansw to klasyka m?skiej mody casualowej, czyli tzw. codziennej, sk?adaj?cej si? na wizerunek nowoczesnego m??czyzny. To bardzo dobry wariant do pracy w tzw. swobodne pi?tki. Sprawdzi si? rwnie? podczas niezobowi?zuj?cego spotkania z kobiet?. W takim wypadku marynarka powinna by? jednak dopasowana. Najlepiej by by?a te? taliowana. Dobrze prezentuj? si? marynarki wykonane z lekkiej we?ny, bawe?ny, lnu czy tweedu, tworz?c  dope?nienie stylu vintage.

Cz?sto problemem jest dobr odpowiedniej koszuli. Najbezpieczniejsze przy tego rodzaju okazjach s? koszule jednobarwne. Dobrze widziany b?dzie te? drobny wzr, pr??ki lub kratka - bardzo modna w tym sezonie jest tzw. kratka Vichy. Tego typu koszule dobrze wygl?daja w zestawieniu  ze swetrami w serek lub sportow? marynark?. Je?li ju? panowie chc? rozpi?? koszul? to maksymalnie na dwa guziki. Wtedy mo?na za?o?y? do niej jednobarwny dopasowany do koszuli T-shirt. Je?li m??czy?nie zale?y na krawacie to w tzw. wersji elegancko-sportowej. Taki strj dobrze wsp?gra z d?insami. Krawat pasuje tak?e do stylu vintage, je?li jest za?o?ony wraz z koszul? pod sweter w serek. Na randk? niewskazany jest styl bardzo formalny z garniturem oraz krawatem.

Dosy? cz?sto Panowie maj? dylemat, czy przyj?cie na spotkanie w samej marynarce gdy na dworze pada lub jest mrz nie zostanie ?le odebrane. Obalamy ten mit. Ciep?a marynarka z we?nianym szalem, mo?e by? dla m??czyzny ciekaw? alternatyw? wobec kurtki.

Podobny efekt mo?na uzyska? poprzez za?o?enie kolorowych skarpet do pantofli. Kolorowe skarpety zak?adane do stonowanych ubra?, to coraz cz?stszy trend w krajach zachodnich. Rz?dzi si? jednak pewnymi prawami. Taki styl wymaga od m??czyzny wiedzy i ?wiadomo?ci modowych trendw, a tak?e umiej?tno?ci ??czenia r?nych elementw stroju. Kolorowe skarpety pasuj? do stylu vintage lub oldschoolowego. Dobrze pasuj? rwnie? do lekko zw??anych bawe?nianych spodni, butw sztybletw lub zamszowych p?butw. Ca?o??  ubrania dope?ni? mo?e dopasowana we?niana marynarka, koszula i krawat oraz d?insy z wywini?tymi mankietami. Umiej?tno?? ?onglowania dodatkami i ?wiadomo?? najnowszych trendw mo?e procentowa? ?wie?ym i odwa?nym wizerunkiem. A to si? liczy w oczach kobiet.

Nie nale?y jednak przesadza? z ekstrawagancj?. Darujmy sobie np. skrzane spodnie. Tego rodzaju garderoba nie jest wskazana na randk?.  Opi?te, przylegaj?ce do cia?a spodnie mog? by? zak?adane na lu?niejsze spotkania w gronie bliskich znajomych z poczuciem humoru, cho? wymaga to sporej odwagi od osoby, ktra je zak?ada.

Odpowiedni dobr stroju do sytuacji, sylwetki oraz charakteru pomog? pozytywnie zapa?? w pami?ci kobiety.  Trzeba pami?ta? o byciu schludnie i elegancko ubranym, ale bez zb?dnej przesady. Nadmiar dodatkw spowoduje zepsucie harmonii. Co wa?ne, trzeba si? dobrze czu? we w?asnym stroju. Bycie przebranym a nie ubranym prowadzi do utraty wiarygodno?ci w oczach partnerki.

Polscy m??czy?ni ubieraj? si? coraz lepiej. ?wiadomo?? panw w kwestii wygl?du zewn?trznego ewoluuje, a wraz z ni? zmienia si? tak?e ich garderoba. Polacy staja si? coraz bardziej odwa?ni w kwestii tego co zak?adaj?. Panowie powinni czerpa? inspiracje nie tylko z obserwacji mody ulicznej. Opiniotwrczym i fachowym medium, ktre mo?e podsun?? innowacyjne pomys?y na ubir s? portale o modzie i blogi dla m??czyzn.

Czego nale?y unika?:
- Przesadnych dodatkw ?a?cuchw, bransolet,
- Skrzanych spodni,
- Niszowego ubioru  glanw, ?wiekw,
- ??czenia wielu stylw niepasuj?cych ze sob?,
- Zbyt eleganckiego lub zbyt lu?nego stylu garderoby,
- Niedostosowania ubra? do pory roku.

 

Reklama

magicPhone_rollup2

Sonda

Ktre auto jest twoim marzeniem ?
 


Reklama

"Polecamy naszego partnera oferuj?cego napraw? telefonw Sony w Warszawie 

Kontakt

serwis @ magic phone .pl 

http://magicphone.pl/wymianaszybkisamsung/

Naprawa szybki Samsung  w Warszawie 


Strona g?wna  |  Biznes  |  Lifestyle  |  Moda i styl  |  Mapa strony  |  Luksus  |  Kontakt

© 2011 Wozap.pl. XHTML and CSS.